Medyum Burak
Büyü

Büyü ve Büyüler Hakkında Bilinmeyenler

Büyü nedir ?

Büyü bir ilimdir aslında ancak büyü yapımı İslam dinimizce haram kılınmış ve yapılması yasaklanmıştır. Bütün mukaddes kitapların, önceki sahife’lerde dahil olmak üzere Tevrat, Zebur, İncil ve Kur`ân-ı Kerim her bir âyetinin, her bir kelimesinin 8 hizmetlisi (hadimi) vardır.Yani, her devirde nâzil olmuş bulunan mukaddes kitapların orijinalini meydana getiren kelimelerin her birine 8 hadim-hizmetli-vazifeli kılınmıştır. Bunların 4`ü ulvî (melek) cinsinden, 4`ü de suflî (cin) cinsindendir.Bu kelimelerin “ebced ilmi” denilen bir ilmin verdiği hesaplara göre çeşitli rakamlarla tekrarlanışı; ya da o âyetlerin tersinden okunuşu, o kelimelerin vazifeli cinini harekete geçirerek, sevk edildiği kişiler üzerinde tesirlerini icra ederler.

Medyumluk nedir?

İnsan sadece fizik yapıya sahip bir beden değildir. Aynı zamanda ruhsal yönü olan bir varlık olması nedeniyle bir çok beden içerir. Bunlar en incesinden en yoğununa kadar bir diziliş sürdürür.

Bu bedenlere astral bedenler denir. Ruhsal güç, maddi boyuta hâkim olduğu için, madde onun enerjisine karşı koyamaz ve birden dağılır. Medyumlar ruhsal boyutlarla ilişki kurarken bu enerji bedenlerini evrensel boyutlara uyumlayarak trans haline girerler ( yarı uyku hali). Ve bu bedenlerinin yüksek enerjisini kullanarak bir etki alanı yaratır. Bu tamamen medyumun yeteneğine bağlıdır.

Medyumlarda ara bedenler daha güçlü durumdadır. Bu sayede kendi yeteneklerini çok kolay gösterebilir. Her medyumun enerji ve bilinç düzeyi farklıdır.

Ruhsal varlığın medyuma direkt etkisi olduğu durumlara ise bedenlenme medyumluğu denir.

Burada medyumun hitap kabiliyeti çok fazladır. Konuşucu medyumluk da denir.

Yazıcı medyumlukta da yazının taklit edilmesi mümkün değildir. Tamamen ruhsal varlığın yazı stiline göre bir yazı çıkar ortaya. Bu çok ikna edici bir kanıttır. Medyumun yazı karakteri değişir, çok farklı tarzda yazmaya başlar ve bu yazma aralıksız sürebilir. Tamamen Ruhsal varlığın kontrolü altındadır.

Medyum nedir? Kimlere medyum denir ?

Medyum Öbür dünya ile ilişki kurabilen, telepatik gücü kuvvetli olan kişilere denir. İlişkiye geçmeden önce kendilerini genellikle trans haline getirirler.

Bir kısmı bilimsel çatışmalara da katılarak olayın araştırılmasına yardımcı olurken, önemli bir kısmı da bu konuda çok açık olmamayı tercih etmektedir. Bazı isimler dünyaca tanınmıştır. Birçok kişi sevdikleri ile bağlantı kurabilmek için onların kapısını aşındırmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce seans düzenleyerek gazetelere manşet olmuşlar, bazıları ise bu yoldan para kazanmışlardır.

İnsanın doğasında var olan enerjiyi, negatif ve pozitif olarak ele alırsak, medyum; İnsanlar üzerinde mevcut bulunan, negatif enerjiyi görerek, bu enerjinin o kişi ve nesneden dışarı atılmasını ya da kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Kişinin veya nesnenin karşılaşılabileceği tehlike ve önemli olaylar hakkında, geçmiş ve de gelecekten bilgi veren kişi anlamındadır. Medyumu, diğer insanlardan farklı kılan yapısı, onun olaylar karşısındaki bakış açısıyla bir iletici olarak bilgi vermesi, kişi veya nesne hakkında, kendi sorduğu soruları, mistik güçten aldığı cevaba, kendi yorumunu da katarak bildirmesidir.

İnsanın, doğada var olan bazı ses ve görüntüleri algılayamadığı bir gerçektir. Bunun nedeni; insanın enerjisinin gücünü tam olarak kullanamaması veya bunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Medyum, sahip olduğu enerjiyi nasıl kullanacağını bilir ve bir çok insanın duyamadığı duyar, göremediğini görür.

Bu özelliğini, iyiye ve de kötüye kullanmak medyumun kendi içyapısı ve ahlak anlayışı ile ilgilidir. Medyum, kimi zaman kullanılmaması gereken yerde enerjisini kullanarak, gücünde eksilmelere neden olur. Her zaman olduğu gibi,doğru yer ve zaman bir medyum için çok önemli bir özelliktir. Kötü bir enerjiye sahip olan medyumun,enerjisi ile, her yaptığı kötülük sonucunda, negatif enerjisinde artış görülmektedir. Medyum burada nefsini,aklını,bilgisini kötülüğe ve şeytana satmış durumundadır.

Bazı medyumlar, kötü ve iyiyi ayırt edemediğinden dolayı, yaptıkları etki sonucu bir çok ailenin geçimleri bozulmuş, kimilerinin Dünya düzenleri değişmiş, insan hayatında tamiri ve telafisi mümkün olmayan haller meydana getirmiştir.

Medyumun asıl amacı,geçmişte yaşayan insanların ruhlarıyla, bağlantı sağlamak ve onlarla diyalog kurmaktır.(Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, bağlantı kurulan ölen kişinin ruhu değil,cin olmasıdır). Genelde, acılı insanların vicdanlarını rahatlatmak,huzura kavuşturmak,ölen insanların bildikleri bilgilere ulaşmak,yaygın olmasa da, cinayet gibi davalarda cinayetin kim tarafından işlenildiğinin,öğrenilmesi için seanslar düzenlenmektedir.

Gerçek medyum kime denir?

Gerçek Medyum herkes tarafından güven duyulan, bir kişi olmak, insanların sırlarını, başka hiç kimseyle paylaşmayan, güçlü bir irade ve ahlaka sahip olmak zorundadır. Günümüzde bu tür olaylar ve alınan sonuçlar sizler tarafından bilinmektedir. Medyumları; göz perdesi olmayan medyumlar, 6’ncı hissi kuvvetli olan medyumlar, kulağına ses gelen medyumlar gibi ayırmak mümkündür. Medyumlar, şüphesiz ki, enerji yoğunluğunu hissetmesiyle, bir takım olayları ve de farklı güçleri kullanırken kendine ve karşısındaki insana karşı daima saygılı olmak zorundadır. Kimi medyumların; ‘’her şeyi bilirim’’ gibi çok iddialı yaklaşıp bir şeyleri bilmemesi nedeniyle günümüzdeki medyumluk yapısı değerini kaybetmiştir. Medyum’un asıl olarak cinci hoca ve kâhin ile tam bir bağlantısı vardır.

Medyum mistik gücü sayesinde, olayları sanki televizyon ekranından görüyormuş gibi anlatır. Ve gerçekte de böyledir. Aynı zamanda soğutma büyüsü kategorimizi takip etmeyide unutmayın.

yazar hakkında

buyu

4 Yorumlar

Yorumla

Open chat
WhatsApp
Merhaba nasıl yardımcı olabilirim
Aşk Duası